Disclaimer

Gebruik van deze website en/of van de webshop
Wij eigenaar van deze website en/of webshop kunnen niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie geheel juist, volledig en/of actueel is. De aangeboden informatie kan met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de aangeboden informatie is gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de werking en/of inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen.

Help onze website te verbeteren
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze website of informatie tegenkomen die in uw ogen onjuist, niet volledig en/of niet actueel is, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij stellen uw feedback erg op prijs. Door uw bijdrage kunnen wij onze website verbeteren om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. 


Rechten
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven ten alle tijde voorbehouden aan de registrant van deze website en/of webshop. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.